Newshttp://demowp.cththemes.net/diopter/?page_id=470

Contacthttp://demowp.cththemes.net/diopter/?page_id=294

Stiftelsen Museum Nordsti mnord

Formål

Stiftelsen Museum Nord skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. I denne sammenheng skal museet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av Continue reading