ICME – International Committee for Museums of EthnographyICME er dedikert til å fremme og ivareta menneskerettighetene til alle folk i verden, deres kulturer, samfunn og miljøer samt materiell og immateriell kulturarv holdt i museer. Siden ICME utsikt identiteter som dynamisk, flytende og flere heller enn essensialistisk og bestemt den er forpliktet til moderne innsamling og samarbeids handling sammen med ulike globale arv lokalsamfunn. ICME gjenkjenner koloniale historie og den rasistiske og sexistiske legater som støtter så mange av våre tradisjonelle etnografiske samlinger og pro-aktivt engasjerer seg med kolleger over hele verden til fremgang interkulturell forståelse blant museets publikum i motsetning til fordommer og stereotype.

Mer info: network.icom.museum/icme/

Mest besøkte

  • Emigrant museum Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og Forskningssenter ble etablert i 1992 for å eie og drive Norsk Utvandrermuseum. Omtrent samtidig ble […] Posted in Ukategorisert, Museum
  • Yrjar HeimbygdslagYrjar Heimbygdslag Yrjar heimsbygdslag er lokalhistorielag og museumslag i Ørland kommune. Laget ble etablert i 1977.Laget eier den bevarte husmannsplassen […] Posted in Ukategorisert, Museum
  • Vegmuseet – Statens vegvesen Rogaland Fylke: Rogaland Type: Museum Norsk vegmuseum er et norsk museum som ble etablert i 1992 ved Hunderfossen, nord for Lillehammer. […] Posted in Museum, Rogaland
  • Glomdals museetGlomdals museet Glomdalsmuseet i Elverum er et av Nordens største frilufts-museum, og Norges tredje største i forhold til bygningsmasse. Museet ble […] Posted in Museum, Hedmark