ICME – International Committee for Museums of Ethnography


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

ICME er dedikert til å fremme og ivareta menneskerettighetene til alle folk i verden, deres kulturer, samfunn og miljøer samt materiell og immateriell kulturarv holdt i museer. Siden ICME utsikt identiteter som dynamisk, flytende og flere heller enn essensialistisk og bestemt den er forpliktet til moderne innsamling og samarbeids handling sammen med ulike globale arv lokalsamfunn. ICME gjenkjenner koloniale historie og den rasistiske og sexistiske legater som støtter så mange av våre tradisjonelle etnografiske samlinger og pro-aktivt engasjerer seg med kolleger over hele verden til fremgang interkulturell forståelse blant museets publikum i motsetning til fordommer og stereotype.

Mer info: network.icom.museum/icme/