Eidskog Museum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Eidskog museum er lokalmuseum for Eidskog kommune og har anlegg spredd over hele bygda.

Engerdal Museum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Trysil/Engerdal museum er et kulturhistorisk museum for Trysil og Engerdal kommuner. Museet har museumsanlegg på flere lokaliteter i Trysil og Engerdal. Blant de største er Blokkodden Mer info

Finnetunet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Norsk Skogfinsk Museum er en konsolidering av fire eldre kulturverninstitusjoner som arbeidet med skogfinsk historie og kultur: Gruetunet Museum (etablert 1942), Finnetunet (etablert 1942), Austmarka Historielag Mer info

Fløtermuseet i Osen


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sørlistøa Fløtermuseum ligger på vestsiden av Osensjøen i Åmot kommune i Innlandet. Det er en del av stiftelsen Norsk Skogmuseum. Sørlistøa var fra 1930-tallet base for Mer info

Folldal Bygdetun


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Arbeidet med Folldal Bygdetun, startet allerede i 1949. Et kommunalt oppnevnt styre, sikret seg flere hus, men hadde store problemer med å finne fram til ei Mer info

Folldal Gruver, Stiftelsen


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Folldal Gruver i Folldal i Innlandet startet drift i 1748 og ble lagt ned i 1993. I forbindelse med tusenårsskiftet ble gruvene valgt til kommunens tusenårssted. Mer info

Universitetets MyntkabinettUniversitetets Myntkabinett - informasjon

Fylke: Oslo
Type: Museum

 

I dag rommer samlingen over en kvart million objekter fra hele verden og alle historiske epoker. Blant objektene som har kommet til gjennom årenes løp er blant annet Fridtjof Nansens og Roald Amundsens samlingaer Mer info

Riksantikvaren


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten Mer info

Ingeborgmuseet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Driften av Stiftelsen Ingeborgmuséet er opphørt.