Glomdals museetGlomdalsmuseet i Elverum er et av Nordens største frilufts-museum, og Norges tredje største i forhold til bygningsmasse. Museet ble stiftet av Magnus Hamlander i januar 1911. Det ble etablert som et kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen og museets område består idag av nærmere 100 bygninger; organisert i tun etter beliggenhet/kommune som begynner med Tynset og går i tilnærmet geografisk rekkefølge fram til Solør/Finnskogen. Et av museets eldste hus er Stemsrudstua, datert til ca. 1620.

I dag er Glomdalsmuseet en av syv avdelinger i Anno museum, tidligere Hedmark fylkesmuseum. Formidling av romanifolkets (taterne) historie ble oppnevnt til museets særoppgave av Kulturdepartementet, hvoretter det flerkulturelle Norge gjennom flere hundre år fortelles gjennom utstillingen Latjo drom. En annen fast utstilling er Fra sverd til stridsvogn – Hedmarks militære historie gjennom 1000 år, som finnes i Steinbygningen. Glomdalsmuseet huser over 60 000 bind fra Helge Væringsåsens samlinger, i tillegg til en omfattende kunstsamling som ble skjenket til Elverum kommune av hans arvinger.

Glomdalsmuseet har i sitt friluftsmuseum flere bygninger som representerer byggeskikken til skogfinner som slo seg ned i grensetraktene mot Sverige. Sørsamisk kultur er også representert i samlingene. På 1990-tallet påtok museet seg oppgaven å dokumentere og formidle romanifolkets kultur og historie gjennom utstillingen. For å styrke formidlingen av romanifolkets historie og kultur lanserte museet i 2006 den permanente utstillingen Latjo drom, som ble til i samarbeid med blant annet Taternes Landsforening (TL) og Landsorganisasjonen for romanifolket (LOR). Vandreutstillingen Latjo drom ble ferdig i 2008. Museet lanserte senere nettutstillingen Latjo drom med utgangspunkt i samme materiale som vandreutstillingen.

 

Mest besøkte

  • Glomdalsmuseet Fylke: Hedmark Type: Museum  Glomdalsmuseet i Elverum er et av Nordens største frilufts-museum, og Norges tredje største i […] Posted in Hedmark
  • Vegmuseet – Statens vegvesen Rogaland Fylke: Rogaland Type: Museum Norsk vegmuseum er et norsk museum som ble etablert i 1992 ved Hunderfossen, nord for Lillehammer. […] Posted in Museum, Rogaland
  • Kvinnemuseet Fylke: Hedmark Type: MuseumKvinnemuseet er et museum i Kongsvinger om kvinners rolle i samfunnet opp gjennom historien. Kvinnemuseet […] Posted in Hedmark
  • Nordsjøfartmuseet Fylke: Hordaland Type: MuseumNordsjøfartmuseet er et museum som ligger i Telavåg i Sund kommune og som ble åpnet i 1998. Museet […] Posted in Museum, Hordaland