Vindafjordmuseet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Nord-Jarlsbergmuseene - informasjon

Fylke: Rogaland
Type: Museum

Adresse: Vikedal, 5586, Vindafjord
 
Innsamlingsarbeidet ved Vindafjordmuseet startet i forbindelse med etableringen av et
bygdetun i Vikedal i 1960. Man gikk da aktivt inn for å redde gamle gjenstander og større
landbruksmaskiner, møbler og tekstiler gjennom innsamling og innkjøp på auksjoner.
Samtidig ble det flyttet stabbur, kvernhus og røykstove til området. Likeledes ble det satt opp
en bu som skulle reflektere livet fra steinhoggertiden. Museet fikk en større samling fra
ververtiden med tilhørende seilskute-modeller.
Gjenstandsfoto av mandolionphonzither,
 
Den siste telegrafstasjonen i kommunen bleogså satt opp, og Norsk telemuseum har tatt på segvedlikehold og ansvar for denne.
Vindafjordmuseet har ca. 1 500 gjenstander i sin samling. Av disse er 960 katalogisert i Primus.
Viktige samlingsområder har vært fra ververtiden med blant annet skipsmodeller og verktøy knyttet til
skipsbygging. Kommunikasjon med telefoni og poster godt representert i samlingene. Musikk-historieer
godt representert, med blåse-instrumenter og noter fra et korps, noter, lur, mandolinophonzither og
møbler bukkehorn, for å nevne noen. Det er også samlet inn, interiør, kjøkken- og husholdnings-
redskap, tekstiler, gjenstander knyttet til skolehistorie, landbruk og lokal håndverks- og næringsvirksomhet.
Museet har i de senere år arbeidet med dokumentasjon av romanifolkets kulturminner, lokale
komponister og forfattere og historier til kvinner fra det tidligere Øst-Europa
 
Vindafjordmuseet skal være et sted for opplevelse og læring. Gjennom samarbeid med andre
regionmuseer og lokale krefter ønsker vi at den oppvoksende generasjon skal lære seg
håndverksmessig kunnskap og lære om arbeids- og kulturhistorie for derved å kunne føle seg
mer knyttet til regionen. Det er og viktig at barn og unge føler at de kan påvirke sin egen
samtid gjennom våre pedagogiske opplegg på museet, og at vi fanger opp deres stemmer.
Museet vil ellers ha særlig fokus på skipsbyggertradisjonene i bygdene våre og en stor del av
utstillingen vil fokusere på dette.