Stiftelsen Haugesjøen


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Stiftelse

Stiftelsen Haugesjøen har ikke samlinger. Stiftelsen legger
særlig vekt på kystkultur gjennom bevaring av fartøyer og
sjøhus. Kortanes-eiendommen ligger på nordøstsidenav Risøy
i krossen med innseilingen til Indre Kai fra nord.

Hønerævskøyta Kaia
Herdisponerer og forvalter stiftelsen et unikt og vern
everdigsjøhusmiljø med ”Trafikkhuset” på Sundgt 175 og
”Wrangellhuset” på Sundgt. 179. Stiftelsen eier og forvalter
flere historiske fartøyer som hardangerjakten ”Johanne
Karine” fra ca 1854, hønerævskøyta Kaia, en 6-meter
klasseseiler ”Farlie” klasseseiler ”Zephyr” og andre, mindre
fartøyer som ”Havnabåten”. Stiftelsen forvalter også noen
båtmotorer som ansees av historisk verdi.