Emigrant museum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og Forskningssenter ble etablert i 1992 for å eie og drive Norsk Utvandrermuseum. Omtrent samtidig ble detetablert en søster-organisasjon i USA, The Norwegian Emigrant Museum, Inc., for å ivareta stiftelsens interesser blant norsk-amerikanere.

 

Fra 2000-tallet ble det gjennomført en konsolideringsprosess blant norske museer. I samsvar med dette, ble dette museet en del av en ny organisasjon: Anno Museum AS. Stiftelsen fortsetter som eier av museets bygninger, samlinger og anlegg i Åkershagan, mens driften er overdratt til Anno Museum. Museet opptrer utad som en avdeling av Anno Museum, Stiftelsen er også aksjonær i Anno Museum.

 

I 2013 ble det vedtatt å endre museets navn fra Norsk Utvandrermuseum til Migrasjonsmuseet for å ta innover seg det faktum at utvandring og innvandring er to sider av en sak: migrasjon. Stiftelsens styre ønsker likevel ikke å forlate museets fortid som senter for historien om den norske utvandringen. Derfor har det bestemt at selve stiftelsen som eier og aksjonær, skal beholde det opprinnelige navnet sitt. Selve museumsanlegget drives under navnet Migrasjonsmuseet.

 

Stiftelsens formål er å øke kunnskapen om menneskelige forflytning, migrasjon og diaspora, gjennom innsamling, konservering, forskning og formidling.

Emigrant museum norway photo  Emigrant museum norway photo  Emigrant museum norway photo  Emigrant museum norway photo  Emigrant museum norway photo  Emigrant museum norway photo  Emigrant museum norway photo  Emigrant museum norway photo  Emigrant museum norway photo

Photos by Tor Einar Andersen, Tor Einar Andersen, Tor Einar Andersen, Tor Einar Andersen, Latin American Herald Tribune, bachmic, aasenhistorie.no, aasenhistorie.no, aasenhistorie.no,