SDH-speidereSist oppdatert 14. februar 2022

I Forbundsstyremøte 25-26/3 1929 behandles en søknad fra «De siste dagers hellige Misjon i Norge» om «optagelse av 5 av deres tropper». Søknaden ble ikke innvilget.

Omkring 1970 utgav kirken en håndbok for speiderarbeidet; «Håndbok for speidergutter i GUF»