Universitetets oldsaksamlingSist oppdatert

Universitetets oldsaksamling - informasjon

Fylke: Oslo
Type: Museum

 

Universitetets Oldsaksamling er en del av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Avdelingen er arkeologisk landsdelsmuseum for Østlandet og Sørlandet. Oldsaksamlingen har kontorer i Historisk museum, i Frederiks gate 3, St.Olavsgt. 29 og i Vikingskipshuset på Bygdøy. Universitetets Oldsaksamling er landets ubestridt største arkeologiske museum, etter antall ansatte og ved antall katalogiserte gjenstander. I dag består samlingen av godt over en million gjenstander. Plassmangelen er meget følbar, men avgjørelsen om hvor et nytt Kulturhistorisk museum skal bygges er fortsatt ikke tatt.

Universitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photoUniversitetets oldsaksamling photo

authors Internet Archive Book Images, jdunlevy, Jan-Tore Egge, Design HIstória da arte, Anticocastello di Chinaglia Lorenzo, Internet Archive Book Images, Internet Archive Book Images, Internet Archive Book Images, Internet Archive Book Images, Internet Archive Book Images, Internet Archive Book Images, Internet Archive Book Images, Internet Archive Book Images, Internet Archive Book Images, Internet Archive Book Images, Internet Archive Book Images,