Fløtermuseet i Osen


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Sørlistøa Fløtermuseum ligger på vestsiden av Osensjøen i Åmot kommune i Innlandet. Det er en del av stiftelsen Norsk Skogmuseum. Sørlistøa var fra 1930-tallet base for tømmerfløtinga i Osensjøen. Det er drevet fløting her fra siste halvdel av 1700-tallet og fram til 1984.