Aker sykehusmuseum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

På Aker sykehusmuseum kan du se gjenstander, bilder og beskrivelser fra sykehusets historie gjennom mer enn 200 år. Fra 1794 lå sykehuset på ulike steder i tidligere Aker herred. I 1895 fikk sykehuset sin nåværende plassering i Trondheimsveien på Tonsen gård, og senere også på Nordre Sinsen gård. Gjennom 1900-tallet utviklet sykehuset seg til å bli et av landets største sykehus med mange ulike spesialiteter. Fra 2010 ble sykehuset en del av Oslo universitetssykehus.