Varanger Samiske Museum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Varanger Samiske Museum - informasjon

Fylke: Finnmark
Type: Museum

Varanger Samiske Museum, på samisk Várjjat Sámi Musea, forkortet VSM, er et samisk museum, som ligger i Varangerbotn i Nesseby kommune i Øst-Finnmark. Museet dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samisk samtid. Museet ble opprettet i 1983 og har siden 2012 vært er en del av Tana og Varanger Museumssiida.

Museets hovedbygg ble satt opp i 1994 og er bygget etter tradisjonell samisk byggeskikk og det omkringliggende landskapet. Hovedbygget inneholder basisutstillinga «Sjøsamene» og barnerommet «Stállobiedju» («stallos hi»), samt midlertidige utstillinger av ulik art. Museet har også kafe, museumsbutikk og turistinformasjon, samt et uteområde med blant annet fuglekikkerskjul og lekeplass. Museet fungerer også som kulturhus for lokalbefolkningen.

Museet forvalter også Mortensnes kulturminneområde (samisk:Ceavccageađge) som omfatter en kultursti med samiske hustufter, graver og offerplasser og en infohall.