Samiid Vuorka-Davvirat /De Samiske SamlingerSamiid Vuorka-Davvirat /De Samiske Samlinger - informasjon

Fylke: Finnmark
Type: Museum