Bergen MuseumBergen Museum - informasjon

Fylke: Hordaland

By: Bergen
Type: Museum
Kategori: Arkeologi, Kulturstudier og kunsthistorie, Antropologi

Telefon: 55 58 31 40 eller 55 58 29 49

 

Universitetsmuseet i Bergen, opprinnelig Bergens museum, består av De kulturhistoriske samlingene, Seksjon for ytre kulturminnevern, De naturhistoriske samlingene med Muséhagen, og Arboretet og Botanisk hage på Milde. Museet var en viktig del av grunnlaget for etableringen av Universitetet i Bergen i 1946, og er nå en integrert del av universitetet. Det er store museale samlinger innen kultur- og naturhistorie samlet ved institusjonen. Flerfaglig forskning og formidling har hele tiden hatt høy prioritet. Som landsdelsmuseum på Vestlandet skal Bergens museum fungere som et regionalt kompetanse- og formidlingssenter for andre museer, skoleverket, politiske miljø, næringsliv og publikum.

bergen museum

 

 

De kulturhistoriske samlingene
Hadde før navnet «Historisk Museum» og har utstillinger innen etnografi, arkeologi, kunsthistorie og kulturhistorie. Bygningen er tegnet av arkitekt Egill Reimers etter en reguleringskonkurranse i 1918 og den sto ferdig i 1927. Bygningen er typisk for monumentalarkitekturen i Bergen rundt første verdenskrig.

Seksjon for ytre kulturminnevern
Seksjonen har ansvar for saksbehandling og faglige undersøkelser av arkeologiske kulturminner. Det foretas større og mindre arkeologiske undersøkelser hvert år i Universitetsmuseet i Bergens distrikt. Den er også tillagt en sentral funksjon som kompetansemiljø for dokumentasjon og konservering av bergkunst, herunder FoU – oppgaver og metodeutvikling.

 

De naturhistoriske samlingene
De naturhistoriske samlingene inneholder samlinger innen geologi, zoologi og botanikk. Bygningen var ferdig i 1865 og museet åpnet for publikum to år senere. Den er tegnet av Johan Henrik Nebelong fra København. En del av samlingene er et museumsmuseum da en del av gjenstandene og montrene er beholdt fra den gang museet var nytt. Utenfor hovedbygningen ligger Muséhagen med over 3 000 arter som ble anlagt som botanisk hage i årene 1887-1889.

Musehagen
Muséhagen er den gamle botaniske hagen som ligger rundt De Naturhistoriske samlingene på Nygårshøyden. Hagen ble anlagt i årene 1897-99 etter en plan av botanikeren Jørgen Brunchorst som senere ble direktør for museet. Plantehuset ble oppført i 1900-1901. I årene 1926-30 ble hagen omformet etter professor Rolf Nordhagen og bygartner Rosenkilde.
 
Arboretet og Botanisk hage
Arboretet og Botanisk hage ligger på Milde og er en del av Universitetsmuseet i Bergen. Det består av Det norske arboretet‎ og Botanisk hage. Samlingene inneholder brede samlinger av planter fra Norge, Europa og fjernere himmelstrøk. Her finnes en stor samling av rhododendron, et stort Rosarium, Japanhage, Fjellhage, historiske hageplanter og mye mer.

 

MERK: Naturhistorisk museum er stengt fram til høsten 2019 på grunn av rehabilitering.

Kontakt Bergen museum

Gruppebestillinger, skolebesøk, spesielle opplegg ol.:
Formidlingsavdelingen: 55 58 83 84, eller 55 58 29 49. Bestilling sendes: skole@um.uib.no

 
Henvendelser til forskere og administrasjon
Administrasjonen
post@um.uib.no

Avdeling for naturhistorie (kontor, ikke utstillingene)
tlf. 55 58 29 05
post@dns.uib.no

Formidlingsavdelingen
55 58 29 49
publikum@um.uib.no

Avdeling for kulturhistorie (kontor, ikke utstillingene)
tlf. 55 58 81 72
post@dks.uib.no

Arboretet og Botanisk hage
tlf. 55 58 72 50
post@sah.uib.no

 

Besøksadresser:
Administrasjon
Parkveien 9 , 5007 Bergen

Avdeling for naturhistorie (forskere og admin.)
Allégt. 41, 5007 Bergen
Thormøhlensgate 53 A, 5006 Bergen 

Avdeling for kulturhistorie
Haakon Sheteligsplass 10, 5007 Bergen

Arboretet og Botanisk hage
Mildeveien 240, 5259 Hjellestad

 
Postadresse til alle enheter:
Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Postboks 7800

5020 Bergen