Norsk Maritimt MuseumVinje Biletgalleri - informasjon

Fylke: Oslo
Type: Museum

Norsk Maritimt Museum ble stiftet under navnet Norsk Sjøfartsmuseum i 1914, fikk sitt nåværende navn i 2010 og er siden 2015 en avdeling av Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Museet samler, forsker på og formidler kunnskap Mer info

Gamle Hvam MuseumGamle Hvam Museum - informasjon

Fylke: Akershus
Type: Museum

Gamle Hvam museum består hovedsakelig av den tidligere storgården Store Hvam. Her har det vært fast bosetting og drevet jordbruk i mer enn 1500 år. Gården var i privat eie frem til 1908. Det er Mer info

Oscarsborg festningsmuseum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Oscarsborg festningsmuseum - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum

 

Oscarsborg festning er et festningsanlegg som fungerte som indre forsvarsring i Oslofjorden.

Hovedfestningen, Oscarsborg, ble anlagt på Søndre Kaholmen i Drøbaksundet Mer info

Akershus fylkesmuseum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Akershus fylkesmuseum - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum

Opprettet: 1983 

Kontakt: kulturnav@kulturit.no

http://www.akersmus.no/

 

Akershusmuseet ble opprettet i 1983 som et service- og kompetansesenter for museene i Akershus. Museet Mer info

Okkupasjonsmuseet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Okkupasjonsmuseet - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum

 

Eidsvoll okkupasjonsmuseum ligger på området til Eidsvoll bygdetun på Hammerstad i Eidsvoll kommune, men er en egen avdeling. Museet er etablert Mer info

Norges Birøkterlags Museum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Norges Birøkterlags Museum - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum

Norges Birøkterlag er en norsk faglig organisasjon for birøktere, med lokallag i alle fylker i Norge. Organisasjonen har hovedkontor på Kløfta, hvor Mer info

Roald Amundsens hjem – Uranienborg


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Roald Amundsens hjem - Uranienborg - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum

Uranienborg, Roald Amundsens vei 192, Oppegård kommune, er Roald Amundsens tidligere hjem.

Etter ekspedisjonen gjennom Nordvestpassasjen 1903-06 plasserte han i 1908 noe Mer info

Rælingen Bygdetun


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Rælingen Bygdetun - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum

Samvirkemuseet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Samvirkemuseet - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum

Sem Sag og Høvleri


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sem Sag og Høvleri - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum

Skedsmo Bygdemuseum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Skedsmo Bygdemuseum - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum

Tertitten


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Tertitten - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum

Grini museet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Grini museet - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum