Kokelv Sjøsamiske Museum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Kokelv Sjøsamiske Museum - informasjon

Fylke: Finnmark
Type: Museum

Kokelv sjøsamiske museum / Jáhkovuona Mearrasámi musea är ett samiskt museum i Kvalsunds kommun.

Jáhkovuona mearrasámi musea / Kokelv sjøsamiske museum ligger i Nillagården i Kokelv, som uppfördes i ett sjösamiskt småbruk under återuppbyggnadstiden efter andra världskriget.

Kokelv sameforening grundades 1983 i syfte att bevara och utveckla sjösamisk kultur i Kokelv och övriga Kvalsund kommun. År 1991 grundades Kokelv sjøsamiske museum med den ur Kokelvs sameförening bildade Kokelv museumslag samt Kvalsund kommun som stiftare. Stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum äger musiebyggnaderna och samlingarna.

Museet ingår som ett av fyra museer i Finnmarks fylke under stiftelsen RiddoDuottarMuseat, vid sidan av Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger i Karasjok, Guovdageaidnu gilišillju / Kautokeino bygdetun i Kautokeinooch Porsáŋggu musea / Porsanger museum i Porsanger.