Sør-Varanger Museum – Grenselandmuseet, Kirkenes


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Sør-Varanger Museum - Grenselandmuseet, Kirkenes - informasjon

Fylke: Finnmark
Type: Museum

Sør-Varanger museum ble etablert i 1964, og har siden 2009 vært en del av Varanger museum.

Museet har grensehistorie som sitt spesielle ansvarsområde og skildrer Sør-Varangers sammensatte grensehistorie; fra det norsk-russiske fellesområdet som kommunen var en del av før grensedragningen i1826 til dagens flerkulturelle samfunn med Finland i vest og Russland i øst som nærmeste naboer.

Historie
Sør-Varanger museum ble etablert i 1964 som en privat institusjon og ble noen år senere overtatt av Sør-Varanger kommune. Foreningen som til da hadde eid museet, Sør-Varanger historie- og museumslag ble til Sør-Varanger Historielag. Historielaget og museet har fortsatt et nært samarbeid. Museets første anlegg, Bjørklund gård, ble kjøpt allerede i 1967 og i dag har museet 16 ulike distriktsanlegg. Disse ligger spredt rundt i kommunen og representerer et tverrsnitt av byggeskikk og historie knyttet til viktige linjer i kommunens eldre historie. I Pasvik finner du Strand skoleinternat, Nordre Namdalen gård og den norske nybyggergården Bjørklund gård. I Bugøynes ligger Lassigården, et tidligere handelshus for kjøpmannsfamilien Esbensen i Vadsø. Langs Neidenelva ligger den finske nybyggergården Labahågården som også er i museets eie. Fra 1982 var Strand skoleinternat i Pasvik museets hovedbygning og alle utstillinger var lagt dit. I 1997 sto Grenselandmuseet i Kirkenes ferdig, administrasjonen ble flyttet dit og nye faste utstillinger ble bygget opp. 1. september 2009 ble Sør-Varanger museum med i det konsoliderte Varanger museum.

Grenselandmuseet
Grenselandmuseet er museets hovedadministrasjon og ligger rett ved E6, innfartsåren til Kirkenes. Utstillingene gjenspeiler viktige milepæler i grensehistorien, som norsk, finsk og russisk innvandring, gruvehistorie, fornorskning, andre verdenskrig og kulturmøter gjennom tidene. I tillegg har museet også kunstutstillinger.