OkkupasjonsmuseetSist oppdatert 4. januar 2019

Okkupasjonsmuseet - informasjon

Fylke: Viken
Type: Museum

 

Eidsvoll okkupasjonsmuseum ligger på området til Eidsvoll bygdetun på Hammerstad i Eidsvoll kommune, men er en egen avdeling. Museet er etablert på dugnad av medlemmene i Eidsvoll Forsvarsforening, og mange av dem hadde vært aktive deltakere i motstandskampen.

Okkupasjon photoOkkupasjon photoOkkupasjon photoOkkupasjon photoOkkupasjon photo

 

authors Riksarkivet (National Archives of Norway), Riksarkivet (National Archives of Norway), Riksarkivet (National Archives of Norway), Riksarkivet (National Archives of Norway), Riksarkivet (National Archives of Norway),