Gamle Hvam MuseumGamle Hvam Museum - informasjon

Fylke: Akershus
Type: Museum

Gamle Hvam museum består hovedsakelig av den tidligere storgården Store Hvam. Her har det vært fast bosetting og drevet jordbruk i mer enn 1500 år. Gården var i privat eie frem til 1908. Det er Akershus fylkeskommune som i dag eier bygningene. Gamle Hvam er en del av stiftelsen MiA - Museene i Akershus.

Det var rike bønder som bodde på Hvam; bygningene her var atskillig større enn det som var vanlig ellers i bygda. Slik gården ser ut idag, må den ha sett ut omkring 1820, da det yngste huset på tunet - det vi idag kaller Gulbygningen - ble satt opp. Den prektige svalgangsbygningen og det majestetiske fjøset ble nok ansett som statussymboler i sin tid. Ukjente folk som reiste bygdeveien forbi Hvam, skjønte fort at her bodde det storfolk.

De store tømmerbygningene ligger harmonisk og godt i forhold til hverandre. Den store bua deler tunet på Gamle Hvam i to. Rundt inntunet finner vi innhusa, som var hus for folk på gården. Nedenfor bua ligger uttunet med hus for dyr, fôr og avlinger.

Kunstnere som Dagfin Werenskiold og Henrik Sørensen har hentet inspirasjon herfra til flere av sine illustrasjoner i Asbjørnsens og Moes folkeeventyr. I den praktfulle svalgangsbygningen fra slutten av 1720-tallet er der rike interiørutstillinger som viser hvordan storbonden på Romerike bodde i gammel tid. Ta deg tid til å lytte og fornemme! Kanskje hører du skrittene til Christen Hellesen som bodde her for 350 år siden? Eller ser du for deg den mektige Anne Antonidatter, som gjemte bort en sølvskatt under golvet i den søndre stua? Det stolte tuntreet står som det har gjort gjennom flere hundre år.

Plantesamling

Aconitum x stoerkianum
Prakthjelm
Artemisia abrotanum
Abrodd
Aquilegia vulgaris
Akeleie
Aruncus dioicus
Skogskjegg
Astrantia major
Stor stjerneskjerm
Achillea ptarmica 'Flore Pleno'
Fylt nyseryllik
Astilbe
Sildrespir
Bellis perennis
Tusenfryd
Bergenia cordifolia
Hjertebergblomst
Crocus vernus
Krokus
Campanula glomerata
Toppklokke
Dahlia
Georgine
Delphinium elatum
Hageriddespore
Dicentra formosa
Småhjerte
Digitalis purpurea
Revebjelle
Doronicum columnae
Smågullkorg (Lids flora)
Doronicum orientale
Smågullkorg (Mossbergs flora)
Euphorbia cyparissias
Sypressvortemelk
Geranium ibericum
Storkenebb
Hemerocallis lilioasphodelum
Gul daglilje
Hemerocallis fulva
Brun daglilje
Hemerocallis 'Apricot'
En gammel daglilje-sort
Hemerocallis 'Gold Dust' eller 'Sovereign'
En annen gammel dagliljesort
Hemerocallis
Ukjent, gammel sort
Heuchera
Alunrot, lav sort
Heuchera sanguinea
Purpuralunrot
Hosta
Breibladlilje
Humulus lupulus
Humle
Hyssopus officinalis
Isop
Impatiens glandulifera
Kjempespringfrø NB:Svartelistet!

Kilde: mia.no

 

Gamle Hvam Museum photoGamle Hvam Museum photoGamle Hvam Museum photoGamle Hvam Museum photo

authors Sefta Holm Design, Krogen, MortenHpictures, Svein Norway,