Vesterålsmuseet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Vesterålsmuseet - informasjon

Fylke: Nordland
Type: Museum

Adresse: M. Fredriksens alle 1, 8445 Melbu
Telefonnummer: 76 15 40 00

 

Vesterålsmuseet og Melbo Hovedgård forteller om industrieventyret ved forrige århundreskifte. Stedet gikk fra gård til by på kort tid, og Christian Frederiksen på Melbo Hovedgård hadde en ledende rolle i de aller fleste foretak. I hovedgården kan du bli kjent med historien og også oppleve fordums prakt gjennom vakre møbler, kunst og utsmykninger. Museet har visning av et billedspill som beskriver lokalsamfunnet rundt forrige århundreskifte. På området finner du også et stabbur, og en resepsjonsbygning med salg av lokal kunst og litteratur.

Vesterålsmuseetdriftes av Stiftelsen Museum Nord

Stiftelsen Museum Nord skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. I denne sammenheng skal museet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Stiftelsen skal drive en allsidig formidling bl.a. basert på dette arbeidet.

Stiftelsen Museum Nord skal være kompetansesenter for museal virksomhet i sitt område, og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid lokalt og regionalt. Stiftelsen skal også engasjere seg i utvikling av museale funksjoner på fylkesnivå, og skal delta i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidstiltak