Den Kombinerede Indretning – DKISist oppdatert 7. juni 2016

Den Kombinerede Indretning - DKI - informasjon

Fylke: Rogaland
Type: Museum