Sjøfartsmuseet – SFM


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Norsk Maritimt Museum har omfattende samlinger som dokumenterer norsk maritim historie, maritime næringer og kystkultur. Samlingene består av gjenstander, kunstverk, fartøy, fotografier, skips- og båttegninger, privatarkiv, kart, bøker og tidsskrifter.