Norsk Arkitekturmuseum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Norsk Arkitekturmuseum - informasjon

Fylke: Oslo
Type: Museum

Norsk Arkitekturmuseum ble opprettet av Norske Arkitekters Landsforbund i 1975. I 1998 ble museet omgjort til stilftelse. I 2003 ble det innlemmet i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Museet har hatt som hovedoppgave å samle, bevare, forske og formidle materiale og kunnskap om arkitektur. Samlingen besto før innlemmelsen i Nasjonalmuseet av mer enn 230.000 originaltegninger og fotografier.

I 2008 åpnet Nasjonalmuseet – Arkitektur nye lokaler på Bankplassen 3. Hovedbygningen ble tegnet av Christian Heinrich Grosch (1801–1865) og sto ferdig i 1830 som avdelingskontor for Norges Bank. Den er ombygget og utvidet av Sverre Fehn (1924–2009).

Arkivet etter Norsk Arkitekturmuseum skal ordnes og katalogiseres fra høsten 2012.

– See more at: http://www.nasjonalmuseet.no/no/samlinger_og_forskning/bibliotek_og_arkiv/arkiv/institusjonsarkiver/Norsk+Arkitekturmuseum.9UFRrU2N.ips#sthash.dvVL4XT8.dpuf