Postmuseet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Postmuseet - informasjon

Fylke: Oslo
Type: Museum

 

Postmuseet ble etablert i 1947, og ivaretar et nasjonalt ansvar for posthistorie. Etter å ha vært lokalisert i Oslo i alle år, konsoliderte Postmuseet våren 2003 med Maihaugen museum i Lillehammer. Ny utstilling i Postgården på Maihaugen åpnet i juni 2004. I 2010 skiftet det konsoliderte museet Maihaugen navn til Lillehammer museum.

Postmuseet ble etablert i forbindelse med Postens 300-årsjubileum i 1947, men de første tankene om et norsk postmuseum kom så tidlig som i 1885. I sirkulære nr.11 fra Poststyret dette året heter det: «De ved Postanstalterne beroende, Postvæsenet tilhørende inventarsager, der ikke lenger benyddes, bedes snarest muligt insendt til Departementets 3die Postadministrasjonskontor».[1]

Det skulle imidlertid gå flere år før utviklingen gikk videre. I 1901 deltok Poststyret med en mindre postavdeling på en kulturhistorisk utstilling på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. I årene som følger minner Poststyret om innsendingen av inventarsaker i sirkulærmeldingene sine. Det som kom inn ble satt på lager. Først i 1935 fikk saken et mer offisielt preg. Departementet overlot til Postdirektøren å skaffe husrom og opprette et eget Postmuseum, og den 15. april 1947 ble museet åpnet. Lokalene lå i sjuende etasje i Hovedpostgården i Oslo. Museet besto av ni sammenhengde rom på til sammen 400 m². Utstillingen inneholdt blant annet modeller av skip og kjøretøyer, våpen, posthorn, skilt og frimerker.

I årene frem til 2003 var museet lokalisert i posthuskvartalet ved hovedpostgården i Oslo. I 2003 konsoliderte Postmuseet med Maihaugen. Museet og dets samlinger ble flyttet til Maihaugen på Lillehammer. Museet holder i dag til i Postgården i Byavdelingen i friluftsmuseet på Maihaugen. I Postgården finnes den historiske utstillingen «Post underveis», og på Maihaugen stasjon finnes utstillingen «Posten på skinner» – en utstilling om ambulerende postekspedisjoner på tog. I Maihaugens hovedbygning finnes utstillingen «Norske frimerker», hvor alle norske frimerker er stilt ut.

 

Postmuseet photoPostmuseet photoPostmuseet photo

authors moipourqoui, Helena Ferry, Seayard,