Kvinnemuseet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Kvinnemuseet - informasjon

Fylke: Hedmark
Type: Museum

Kvinnemuseet er et museum i Kongsvinger om kvinners rolle i samfunnet opp gjennom historien. Kvinnemuseet holder til i en villa i sveitserstil fra 1857 som bærer navnet Rolighed og som ligger i den gamle bydelen Øvrebyen, rett under Kongsvinger festning. Huset har hatt flere liv, men var blant annet forfatterinne og bohem Dagny Juels barndomshjem. En av de faste utstillingene handler om nettopp Dagny Juel og hennes dramatiske livsløp.

Historikk
Kvinnemuseet har sitt opphav i Kongsvinger Museum, som i 1989 kjøpte opp Rolighed for å unngå at det ble revet. Museet bestemte seg for å bruke bygget til utstillinger om kvinner og etter en omfattende renovering av bygningen ble museet åpnet av H.M Dronning Sonja i 1995. Kvinnemuseet har siden da hatt som mål å dokumentere og synliggjøre kvinners liv og virke i norsk kulturhistorie fram til i dag. I 1997 fikk Kvinnemuseet nasjonal status og ble et av femten nasjonale museer som fikk det samlede offentlige driftstilskuddet fra staten. I forbindelse med denne omstruktureringen gikk Kvinnemuseet i 2004 over til å bli hovedansvarlig museum i et nasjonalt nettverk for kvinnehistorie. En av hovedmålsettingene til Kvinnemuseet er å jobbe for at kvinnehistorien får like stor plass i dokumentasjonen og formidlingen i museene som mannshistorien.

Museumsreformen innebar også at Eidskog museum, Odalstunet, Kongsvinger Museum og Kvinnemuseet inngår i samme avdeling, ved navn Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal. Fra 1. januar 2010 ble denne avdelingen en del av Hedmark fylkesmuseum, som en av åtte museumsavdelinger.