Stor-Elvdalstunet – Nystu TrønnesStor-Elvdalstunet - Nystu Trønnes - informasjon

Fylke: Hedmark
Type: Museum