Gruetunet Museum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Gruetunet Museum

Gruetunet er det eldste museet under Norsk Skogfinsk Museum. Det ble etablert i 1942, for å berge en fredet bygning som måtte rives.

Gruetunet ligger én km øst for Kirkenær sentrum, med innkjøring fra Finnskogvegen.

Det var svalgangsbygningen på Nygard på Namnå som ble starten på museet. Den var fredet av Riksantikvaren, men måtte rives for å gi rom for nytt bolighus. Riksantikvaren sendte brev til Kirkenær Vel med spørsmål om det var noen måte å berge bygningen på. Brevet ble videresendt til lærer Gunnar Tanga som satte seg i sving og skaffet tomt og håndverkere som plukket ned og satte opp igjen bygningen – alt i løpet av 1942. Å etablere et museum under 2. verdenskrig i et okkupert Norge, skapte noen ekstra utfordringer. Først da Nygårdsbygningen var på plass, ble det utviklet planer for å skape et helt museum. I løpet av 1940- og 50-tallet ble så de fleste bygningene flyttet til museet.