Hedmarksmuseet og Domkirkeodden


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Domkirkeodden, tidligere Hedmarksmuseet, er en del av Anno museum som ligger på Domkirkeodden i Hamar og består av Storhamarlåven, domkirkeruinene med glassvernebygg, folkemuseum og urtehage.

Norsk Seminmuseum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Norsk Seminmuseum - informasjon

Fylke: Hedmark
Type: Museum

Alvdal Museum, Husantunet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Husantunet ligger i Alvdal et av landets best bevarte antikvariske gårdstun. Det er en del av Nordøsterdalsmuseet og omtales også som Alvdal museum.Den eldste bygningsmassen som Mer info

Atnabrufossen vannbruksmuseum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Atnbrufossen Vannbruksmuseum ligger ca 8 km fra Enden i Stor-Elvdal kommune, som er Nasjonal turistveg Rondanes sydligste punkt. Vannbruksmuseet har et gammelt tømmerfløtingsanlegg, vanndrevet sagbruk og Mer info

Gruetunet Museum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Gruetunet Museum

Gruetunet er det eldste museet under Norsk Skogfinsk Museum. Det ble etablert i 1942, for å berge en fredet bygning som måtte rives.

Gruetunet Mer info

Austmarka Bygdetun


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Austmarka er et sokn i Kongsvinger i Innlandet. Navnet blir også brukt om tettbebyggelsen ved Austmarka kirke, med barnehage, barne- og ungdomsskole, og sykehjem. Jord- og Mer info

Bjørgan Prestegård


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Bjørgan prestegård er et museum og en tidligere prestegård i Kvikne nord i Tynset kommune. Den er regnet som et kunstnerhjem ettersom forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson ble Mer info

Bull-museet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Bull-museet eller Rendalen Bygdemuseum holder til i Rendalens gamle prestegard fra 1747 på Bergset. Dette var forfatteren Jacob Breda Bulls fødested og barndomshjem. Her finnes en Mer info