Alvdal Museum, Husantunet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Husantunet ligger i Alvdal et av landets best bevarte antikvariske gårdstun. Det er en del av Nordøsterdalsmuseet og omtales også som Alvdal museum.Den eldste bygningsmassen som er bevart er fra 1700-tallet. Av 17 hus på gården er 15 fredet av Riksantikvaren.

Om musea Vis/skjul