Bull-museetSist oppdatert 7. juni 2016

Bull-museet eller Rendalen Bygdemuseum holder til i Rendalens gamle prestegard fra 1747 på Bergset. Dette var forfatteren Jacob Breda Bulls fødested og barndomshjem. Her finnes en samling som bl.a. inneholder vogga han lå i som barn, og møbler fra hans arbeidsrom i København.