Indre Sør-Troms Distriktsmuseum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Indre Sør-Troms Distriktsmuseum - informasjon

Fylke: Troms
Type: Museum

Sør-Troms Museum (STMU) består av Trondenes Historiske Senter, Trastad samlinger, skonnerten Anna Rogde og Regionmuseet for Sør-Troms med kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Bjarkøy, Ibestad, Lavangen og Salangen. Hovedkontoret er i senteret på Trondenes, men regionmuseet har et eget kontor i Lund-brygga i Salangen, og Trastad samlinger har bemanning på Trastad. Stiftelsen Nordnorsk fartøyvernsenter og Båtsamling hadde opprinnelig vedtatt å gå inn i STMU, men valgte ikke å gjennomføre sammenslåingen. Dette vil bli omtalt i eget avsnitt senere.

Anlegg som drives av Sør-Troms Museum
Harstad: Trondenes Historiske Senter, hovedkontor og museumsanlegg
Skonnerten Anna Rogde
Kvæfjord: Trastad Samlinger, nasjonalt kompetansesenter for outsider art
og institusjonsmuseum
Regionmuseet:
Salangen: Lundbrygga med regionkontor
Salangen bygdemuseum
Lavangen: Krambuvika bygdemuseum
Skånland: Helleren kraftstasjon
Steinsland klyngetun
Harstad: Sandtorg bygdetun
Skjærstad sildeoljefabrikk
Grytøy bygdetun
Kvæfjord: Hemmestad brygge
Ibestad: Skippergården
Bjarkøy: Ole Ottesastua