Gudbrandsdal Krigsminnesamling i KvamSist oppdatert 7. juni 2016

Gudbrandsdal Krigsminnesamling i Kvam - informasjon

Fylke: Oppland
Type: Museum