Østerøy MuseumOsterøy Museum - informasjon

Fylke: Hordaland
Type: Museum

Osterøy museum er et kulturhistorisk museum for Osterøy og de nærmeste bygdene. Museet skal samle, ta vare på og ellers dokumentere kulturminner fra dette området. Museet, som ble etablert i 1920, ligger vakkert til på en sandbanke på Gjerstad. Tunet har i alt ti tilflyttede bygninger, der man har samlet kunnskap om det gamle bondesamfunnet, skolene på veiløse steder i Osterfjorden, eller oppdateres på nyere tiders industri og håndverk.

Bygninger
Byggeskikken på Strilelandet er godt representert, med røykstuer og lemstuer, loft, ildhus murt i stein og grindbygd løe.

Til samlingen hører også anlegg på rot; museet eier to kvernhus som står på opprinnelig plass. Det mangfoldige næringslivet på Osterøy er representert med to garveribyggninger: Barkhuset på Brakvatnet og Garverimuseet på Valestrand, og to smier: Gjerstad låsfabrikk fra 1880-årene og Mjedlesmia i Mjeldalen – en bygdesmie fra 1917.

Samlinger
Museet har en samling på vel 12 000 gjenstander; innbo, tekstiler og redskaper knyttet til landbruk, håndverk og småindustri.

I 1996 mottok Osterøy museum en verdifull samling med vogner og utstyr for hest fra en lokal samler, Mons Jakobsen. Deler av samlingen blir utstilt i det nye museumsbygget, som i tillegg til utstilling også rommer magasin, kontor og verksted.

Arkiv
Kommunearkiv og lokalhistoriske arkiv utgjør en viktig del av museet. Arkivet etter kommunene Hosanger og Hamre frem til kommunesammenslåingen i 1964 finnes her. Likeledes deler av haus. Lokalhistorisk arkiv inneholder blant annet bedrifts-, organisasjons- og gårdsarkiv. Museet ser det som viktig at arkivene til lokale bedrifter blir tatt vare på.

Utstillinger
Hver sommer lager museet en utstilling over ulike emner. Utstillingene står fra slutten av mai og ut september.

Skoleelever og studenter får, så langt det er mulig, skreddersydde opplegg for museumsbesøkene sine.

 

 

Fra kommunehjemmesiden:

Osterøy museum vart skipa i 1920. I dag har museet utvikla seg til ein viktig regional institusjon der den lokale historia til Osterøy blir vist mellom anna gjennom byggeskikk og tradisjonelle handverksprodukt. Samlingane er å finna i eldre hus som står rundt på området, og i eit moderne nybygg. Det eldste huset på museet er Fjellskålnesloftet
frå 1600-talet. Museet spelar også ei viktig og aktiv rolle for det utøvande kulturlivet på Osterøy med konsertar og foredrag.

Opningstider:

Tysdag til fredag kl. 10-15. (I juli kl. 10-17)

Sundagar (juni – september) kl. 12-17. Kafé med stompekaker.

Skuleferieaktivitetar kvar onsdag i juli kl. 11-15.

Kontakt:

Tlf. 56 19 34 40
E-post: osteroymuseum@muho.no