Norsk Teknisk Museum 

 

Norsk Teknisk Museum - informasjon

Fylke: Oslo
Type: Museum

Kategorier: teknologi, industri, vitenskap, kommunikasjon og medisin,

 

Dagens museum

Museumsbygningen på Kjelsås er på ca. 20 000 kvm., og siden åpningen har en stadig større del av dette blitt tatt i bruk til faste og midlertidige utstillinger. Pr. 2010 er det ca. 20 ulike utstillinger fordelt på fire etasjer. Museets samlinger av gjenstander, fotografier og arkivalia (bl.a. bedriftsarkiver) er tilgjengelig for publikum gjennom egne utstillinger eller utlån til andre museer, museets bibliotek eller for forskere og andre etter egen avtale. Deler av fotosamlingene presenteres også på museets nettsider. Av museets gjenstandssamlinger befinner de viktigste objektene seg i hovedsak i utstillingene. En stor del er magasinert på museets lagre, og tas frem til bruk i ulike skiftende utstillinger.

I 1995 fikk Norsk Teknisk Museum status som nasjonalmuseum, og finansieringen i hovedsak overført fra Oslo kommune til Kulturdepartementet. Pr. 2015 er museet finansiert av en grunnbevilgning fra kulturdepartementet tilsvarende ca. halvparten av driftsbudsjettet, i tillegg til andre offentlige midler (prosjekter og nye spesialoppgaver som Oslo Vitensenter og Nasjonalt Medisinsk Museum) samt inntekter fra salg og sponsorbidrag.

Museet har rundt 250 000 besøkende årlig. Rundt 1/3 av dette er skoleklasser, og museet er, med 14 skoleklasser i gjennomsnitt hver skoledag, i særklasse blant landets museum hva gjelder skolebesøk. Museet tilbyr et omfattende undervisningsprogram for skolene, tilpasset læreplanene på ulike klassetrinn.

 

Historie

Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknikk, industri, naturvitenskap og medisin. Museet har siden mai 1986 holdt til på Kjelsås i Oslo.

 
Birkeland-Eyde lysbueovn (brukt på Rjukan 1916-1940) på plassen foran museets bygg.

Foreningen Norsk Teknisk Museum ble stiftet i 1914, i forbindelse med den store jubileumsutstillingen på Frogner 1914 i Oslo. Flere av museets gjenstander stammer fra denne utstillingen, men de måtte lagres frem til 1932 da fløyene for Gokstad- og Tuneskipet i Vikingskipshuset på Bygdøy stod ferdig. Her fikk Norsk Teknisk Museum sitt første permanente tilhold i underetasjen til en av sidefløyene.

Stiftelsens leder og museets senere direktør gjennom mange år, ingeniør Philip Pedersen sikret seg mange unike gjenstander i forbindelse med en stor loftsrydningsaksjon i Oslo i 1938. Senere har museet fått et stort tilfang av objekter ved gaver fra industribedrifter, privatpersoner og institusjoner.

Museet flyttet til nye lokaler i Fyrstikkalleen på Etterstad i 1958. I 1986 flyttet museet til sitt nåværende tilholdssted på Kjelsås. Muset ble offisielt åpnet av kulturminister Hallvard Bakke 27. mai 1986.

 

Kilde: Wikipedia

 

Norsk Teknisk Museum photo

Norsk Teknisk Museum photo

Norsk Teknisk Museum photo

Norsk Teknisk Museum photo

Norsk Teknisk Museum photo

Photos by Sve

in Nordrum, PB Hastings, AmatørFoto,

Photos by PB Hastings

Fra tekniskmuseum.no

Museet på Kjelsås har fire etasjer med spennende utstillinger om teknologi, industri, vitenskap og medisin. I det populære Vitensenteret er det interaktivitet som er stikkordet. Teknisk museum huser også Telemuseet, som du finner i 2. og 3. etasje.

Bli med på spenstige påfunn i et museum med over 80 prøv-selv installasjoner, mer enn 25 temautstillinger om teknikk og medisin – og ikke minst, spennende helge- og ferieprogram!

Lekende læring
I Oslo vitensenter er stedet for å ha det gøy mens du lærer, alt fra å teste reaksjonstid til å konkurrere med en venn om å ha mest hjernekontroll (og mye mye mer). Utforsk også naturvitenskapelige og teknologiske prinsipper innenfor temaene energi, fysiske fenomener, kroppen, matematikk og verdensrommet. 

Medisinsk historie gjennom tidene
Nasjonalt medisinsk museum inneholder medisinhistoriske utstillinger om alt fra kroppens innside til grøssfremkallende operasjonsteknikker. Avdelingen sitter også på store samlinger av gjenstander, bøker og arkivalia. 

Norsk Teknisk Museum tilbyr mange undervisningsopplegg for grunn- og videregående skole som alle tar utgangspunkt i læreplanene.

Utstillingene 
Museet har mer enn 25 permanente og temporære utstillinger om energi, olje, industri, medisin, fly, biler og tog.

Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for utforskende mennesker i alle aldre.