Glomdalsmuseet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Glomdalsmuseet - informasjon

Fylke: Hedmark
Type: Museum

 

 

Glomdalsmuseet i Elverum er et av Nordens største frilufts-museum, og Norges tredje største i forhold til bygningsmasse. Museet ble stiftet av Magnus Hamlander i januar 1911. Det ble etablert som et kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen og museets område består idag av nærmere 100 bygninger; organisert i tun etter beliggenhet/kommune som begynner med Tynset og går i tilnærmet geografisk rekkefølge fram til Solør/Finnskogen. Et av museets eldste hus er Stemsrudstua, datert til ca. 1620. I dag er Glomdalsmuseet en av syv avdelinger i Anno museum, tidligere Hedmark fylkesmuseum. Formidling av romanifolkets (taterne) historie ble oppnevnt til museets særoppgave av Kulturdepartementet, hvoretter det flerkulturelle Norge gjennom flere hundre år fortelles gjennom utstillingen Latjo drom. En annen fast utstilling er Fra sverd til stridsvogn – Hedmarks militære historie gjennom 1000 år, som finnes i Steinbygningen. Glomdalsmuseet huser over 60 000 bind fra Helge Væringsåsens samlinger, i tillegg til en omfattende kunstsamling som ble skjenket til Elverum kommune av hans arvinger.

 

Om Glomdalsmuseet

Glomdalsmuseet er kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen. Museumsparken inneholder 92 hus fra dette området. Det flerkulturelle Hedmark er også et viktig tema museet jobber med. Siden 2000 har Glomdalsmuseet hatt nasjonalt ansvar for dokumentasjon av romanifolkets/taternes kultur og historie.