Veterinærmuseet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Veterinærmuseet - informasjon

Fylke: Oslo
Type: Museum

 

Besøksadresse: Campus Adamstuen, Ullevålsvn 72, innkjøring Thulstrupgt.

Museet holder til i en av de gamle lærerleilighetene rett øst for hovedbygningen.

Her viser Ingebrigtsen frem en del av det museet har å by på:

Hest i fokus

Brorparten av gjenstandene på museet er relatert til hester, som sammen med kveg var hovedfokus for faget da verdens første veterinærutdannelse ble grunnlagt i Frankrike på midten av 1700-tallet. Hester var arbeidsdyr både i det offentlige og private, og slitasjen på dyrene var stor.

Samlingen inneholder også mange gjenstander knyttet til matproduserende dyr. Det var blant annet skabbsyke blant sauer i Hordaland og Rogaland som bidro til at veterinærmedisinen fikk fotfeste i Norge på midten av 1800-tallet.

Distriktsveterinæren

Dyrehelse og veterinærmedisin dreide seg opprinnelig mer om økonomi enn dyrevelferd.

En plakat fra tidlig 1900-tall med tittelen «Hestens Bøn!» vitner imidlertid om at distriktsveterinær Jens Kjos-Hanssen også var opptatt av dyrevern.

På 1970-tallet ble hans komplette kontor remontert på Veterinærmuseet, slik det i sin tid fremsto i Egersund. Gjenstandene i den unike samlingen har større verdi samlet enn hver for seg, da de forteller historien om et typisk veterinærliv i Distrikts-Norge i første halvdel av 1900-tallet.

Komplett kontor

Her er instrumenter og medisiner, som for eksempel «Ishavsdråper». Her er paraplyen, stokken og støvlene, samt reisekisten i tre og selskinn, som han brukte på sine reiser i «dalstrøka innafor».

Her er det staselige treskrivebordet og de håndkolorerte fotografiene av Skandinavias hovedsteder – som ga en aura av autoritet når bondesønnen stod med luen i hånden på distriktsveterinærens kontor.

Kjos-Hanssen førte journal over alle oppdrag fra 1900 til 1946, da han døde brått. Journalene er bevart på Veterinærmuseet.

Museet driftes i dag på frivillig basis av NMBU Veterinærhøgskolen.

 

kilde: Veterinærmuseet hjemmeside