Regionmuseet for Indre Midt-Troms


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Regionmuseet for Indre Midt-Troms - informasjon

Fylke: Troms
Type: Museum

Midt-Troms Museum er en stiftelse som består av de tidligere enhetene Sør-Senja Distrikstmuseum, Midt-Troms Museum og Lenvik Bygdemuseum, samt anlegg i kommunene Balsfjord (fra Perspektivet), Dyrøy (fra Indre Midt-Troms), og i kommunene Berg og Torsken som ikke hadde noen museumsvirksomhet tidligere. Dette regionmuseet omfatter nå 9 kommuner, og er den største regionen i utstrekning.

Anlegg som drives av Midt-Troms Museum
• Målselv: Administrasjonssted Andselv, Fossmotunet, Kongsvolltunet, Strømsør
• Balsfjord: Fjordmuseet
• Senjamuseene. Tranøy: Kveitemuseet, Senjehesten kystforsvarsmuseum, Hofsøy bygdemuseum, Kaperdalen samisk boplass. Berg: Skaland grafittverk, Nikkelverket i Hamn. Torsken: Doktorlunden, Aronstua
• Lenvik: Museet på Bjorelvnes
• Sørreisa: Kramvigbrygga
• Bardu: Forsvarsmuseet og Bardu bygdetun
• Dyrøy: Kastnes bygdetun og Heimly arbeiderbruk

Midt-Troms Museum er det eneste ”rene” regionmuseum, dvs et museum som driver virksomhet og drifter anlegg i hver kommune, men som ikke har noen nasjonale oppgaver eller tema (som fartøyvern, urfolk/minoriteter, polarhistorie). Likevel arbeider museet med formidling av bergverkshistorien i Berg kommune, revitaliseringen av Kveitemuseet i Tranøy og integrering av kommunene Lenvik og Torsken, i tillegg til vedlikeholdsarbeidene på de mange verdifulle bygdetunene i regionen.

Midt-Troms Museum