Ny Ålesund By- og GruvemuseumSist oppdatert 7. juni 2016

Ny Ålesund By- og Gruvemuseum - informasjon

Fylke: Svalbard
Type: Museum