Nordsjøfartmuseet


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Nordsjøfartmuseet - informasjon

Fylke: Hordaland
Type: Museum

Nordsjøfartmuseet er et museum som ligger i Telavåg i Sund kommune og som ble åpnet i 1998. Museet presenterer historien om norske motstandskjempere som ble fraktet illegalt over Nordsjøen under andre verdenskrig og okkupasjonsmaktens grusomme represalier mot den lille bygda.

På begynnelsen av 80-tallet var Arne Olav Nilsen ordfører i Sund kommune, og han satte i gang en prosess for å få dokumentert hendelsene i Telavåg fra andre verdenskrig. Simon Øvretveit var en av dem som ble deportert i 1942 og som overlevde oppholdet i konsentrasjonsleiren i Sachsenhausen, og han gikk sammen med Magnus Hamsund i gang med å samle inn historisk materiale og gjenstander. I 1988 ble dette presentert i en utstilling i en sjøbod i Telavåg som etter hvert ble kalt for krigsminnesamlingen. Denne fortalte historien om den illegale transporten av motstandsfolk mellom Telavåg og De britiske øyer, og nazistenes behandling av bygda. Utstillingen ble raskt populær og viste at det var grunnlag og behov for et eget museum.

I 1989 satte kommunestyret i Sund i gang en utredning for å mulighetene for et museum i Telavåg som skulle fokusere på Nordsjøfarten under krigen i nasjonal kontekst. Året etter hadde man en skisse klar, men finansieringen lot vente på seg. Først da Nilsen troppet opp med en delegasjon hos Stortingets forsvarskomite i 1994 ble det innvilget 6 millioner kroner til prosjektet. Hordaland fylkeskommune og Sund kommune bidro hver med 3 millioner.

Etter hvert ble det pekt ut en tomt på Nipa hvor museet skulle reises. Arkitekt var Paal Kahrs, og grunnsteinen ble nedlagt 8. mai 1995, på 50-års jubileet for frigjøringen av Norge i 1945. I november 1996 ble Stiftinga Nordsjøfartmuseet i Tælavåg etablert med formål om å drive museumsdrift. I arbeidet med å samle inn materiale til bruk i museet var forarbeidene fra krigsminnesamlingen et viktig underlag, og det kom også bidrag fra Sjøfartsmuseet og Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

 
Leif Larsen – kjent som Shetlands-Larsen var sentral i Nordsjøfarten
Nordsjøfartmuseet ble åpnet 26. april 1998 og stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl klippet snoren. Måneden etter var Verdikommisjonen samlet på det nye museet til sitt første møte utenfor hovedstaden

Nordsjøfartmuseets første styrer var historiker Egil Christophersen, og han ble i stillingen frem til 2007. Museet er i dag et av seks museer som inngår i Museum Vest som ble stiftet i 2005. Årlig besøkstall ligger på ca. 7.000 personer, og hovedvekten av dette er i sommerhalvåret.

I tillegg til utstillingene besitter også museet et stort arkivmateriale fra Nordsjøfarten og hendelsene i Telavåg. Totalt dro mer enn 6.000 personer over Nordsjøen i løpet av krigsårene, og om lag halvparten av disse dro i små båter og fiskefartøyer slik det ble organisert fra Telavåg.