Nord-Troms Museum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Nord-Troms Museum - informasjon

Fylke: Troms
Type: Museum

Nord-Troms Museum (NTM) er fortsatt et kommunalt foretak som eies av de seks nordligste kommunene i fylket. Området er i areal på størrelse med Rogaland fylke, men har et innbyggertall på bare 16.400. På linje med Midt- og Sør-Tromsmuseene er også denne enheten et regionmuseum med anlegg og virksomhet i hver kommune. NTM ligger i kjerneområdet både for samisk og kvensk kultur. I tråd med dette er museet deltaker i det nasjonale museumsnettverket for minoriteter og kulturelt mangfold, og dessuten i Samisk museumslag. Møter mellom kulturer er det sentrale arbeidsfeltet for museet.

Museet samarbeider tett med Halti nasjonalpark- og kvenkultursenter, og skal ha sitt hovedkontor i den nye delen av Halti. Videre har museet et tilsvarende samarbeid med Senter for nordlige folk, og bidrar med museumsfaglig veiledning til oppbyggingen av museumsdelen på Ája.

Anlegg som drives av Nord-Troms Museum
• Lyngen: Gamslett fiskarbondegård
• Storfjord: Skibotn Markedsplass
• Kåfjord: Holmenes sjøsamiske gård
• Skjervøy: Maursund gård
• Nordreisa: Tørrfoss kvengård
• Kvænangen: Slettnes gjenreisningsgård