Næs Jernverksmuseum, Stiftelsen


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Næs Jernverksmuseum, Stiftelsen - informasjon

Fylke: Agder
Type: Siftelse

Næs Jernverksmuseum er en selveiende stiftelse etablert i 1991. Stiftelsen har som formål å utvikle og forvalte Næs Jernverk som minne over jernverksdriften på Nes og i Norge, samt drive formidling og forskning omkring norsk jernverkstradisjon og -historie. Stiftelsen eier
museumsanlegget og noen enkelthus, og disponerer andre deler av det gamle verksområdet på grunnlag av langsiktige avtaler med eierne AS Jacob Aall & Søn. Jernverksmuseet forvalter også parken Lunden.

Den nåværende stiftelsen avløste den museumsstiftelsen som ble opprettet i 1967 av Norsk Kulturråd, Riksantikvaren og Norsk Teknisk Museum, i forbindelse med at de første verksbygningene ble overtatt til museumsformål. I denne perioden ble museet administrert av
Aust-Agder-Museet. Bygninger på Nes Verk var for øvrig med allerede på den første nasjonale fredningslisten i 1924. Verket representerer derfor mange års norsk
bevarings- og museumshistorie. Museet har status som nasjonalt
prioritert teknisk-industrielt kulturminne. Museet er tildelt det det europeiske
kulturminneskiltet.