Museumsnett - Informasjon

Næs Jernverksmuseum, StiftelsenNæs Jernverksmuseum, Stiftelsen - informasjon

Fylke: Aust-Agder
Type: Siftelse

Næs Jernverksmuseum er en selveiende stiftelse etablert i 1991. Stiftelsen har som formål å utvikle og forvalte Næs Jernverk som minne over jernverksdriften på Nes og i Norge, samt drive formidling og forskning omkring norsk jernverkstradisjon og -historie. Stiftelsen eier
museumsanlegget og noen enkelthus, og disponerer andre deler av det gamle verksområdet på grunnlag av langsiktige avtaler med eierne AS Jacob Aall & Søn. Jernverksmuseet forvalter også parken Lunden.

Den nåværende stiftelsen avløste den museumsstiftelsen som ble opprettet i 1967 av Norsk Kulturråd, Riksantikvaren og Norsk Teknisk Museum, i forbindelse med at de første verksbygningene ble overtatt til museumsformål. I denne perioden ble museet administrert av
Aust-Agder-Museet. Bygninger på Nes Verk var for øvrig med allerede på den første nasjonale fredningslisten i 1924. Verket representerer derfor mange års norsk
bevarings- og museumshistorie. Museet har status som nasjonalt
prioritert teknisk-industrielt kulturminne. Museet er tildelt det det europeiske
kulturminneskiltet.

 

Mest besøkte

  • JernverksmuseetJernverksmuseet Fylke: Aust-Agder Type: MuseumNæs Jernverksmuseum er et autentisk industrimiljø med røtter tilbake til 1600-tallet. Storelva som renner […] Posted in Museum, Aust-Agder
  • Norsk Trikotasjemuseum og TekstilsenterNorsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter Fylke: Hordaland Type: MuseumNorsk Trikotasjemuseum ble stiftet i 1992, og ble offisielt åpnet for publikum i 2001. Norsk Trikotasjemuseum […] Posted in Museum, Hordaland
  • Regionmuseet for Indre Midt-TromsRegionmuseet for Indre Midt-Troms Fylke: Troms Type: MuseumMidt-Troms Museum er en stiftelse som består av de tidligere enhetene Sør-Senja Distrikstmuseum, Midt-Troms […] Posted in Museum, Troms
  • Emigrant museumEmigrant museum Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og Forskningssenter ble etablert i 1992 for å eie og drive Norsk Utvandrermuseum. Omtrent samtidig ble […] Posted in Ukategorisert, Museum
  • Kon-Tiki MuseetKon-Tiki Museet Fylke: Oslo Type: Museum Kon-Tiki Museet på Bygdøynes i Oslo huser fartøy og kulturgjenstander fra Thor Heyerdahls ekspedisjoner. […] Posted in Museum, Oslo