Målselv bygdemuseum – KongsvoldtunetSist oppdatert 7. juni 2016

Målselv bygdemuseum - Kongsvoldtunet - informasjon

Fylke: Troms
Type: Museum