Karmsund Folkemuseum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Karmsund Folkemuseum - informasjon

Fylke: Rogaland
Type: Museum

Haugalandmuseene, avd. Karmsund folkemuseum

Karmsund folkemuseum har fotosamlingar etter profesjonelle fotografar og amatørfotografar. Museet har overtatt samlingane etter fleire som hadde firma ein lengre periode i Haugesund og har i dag om lag 300. negativ og positivar etter 12 fotografar.

Karmsund folkemuseums samling dekker regionens nyere kulturhistorie med hovedvekt på jordbruk, fiske, sjøfrt, håndtverk, bo- og byggeskikk. Samlingen omfatter ca. 20.000 gjenstander, 600.000 fotografier og 25 bygninger. Institusjonen ble etablert i 1925 av Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene. I 2005 inngikk det i Haugalandmuseene,  som er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland.

Museet har sin hovedavdeling i Haugesund sentrum. I det gamle meierikomplekset finner du faste utstillinger med tema fra Haugesund og bygdene omkring: Byhistorie, landbruk, sjøfart, fiske, heim og nærmiljø. Her er administrasjonen for Haugalandmuseene, verksted, magasiner og sal for skiftende utstillinger. Museet kan tilby omvisning og foredrag, kulturhistorisk film, enkel kafé og museumsbutikk med få, men utvalgte ting, årbøker og annen lokalhistorisk litteratur.

Karmsund folkemuseum har miljøavdelinger i distriktet som er tilgjengelige for publikum hele året. Dokken museum i Haugesund er den største friluftsavdelingen. Den er betjent i sommerhalvåret.

Foruten sentralen har museet miljøavdelinger på ulike steder i regionen. Viktigst er friluftsmuseet Dokken i Haugesund, museumsgården Ørpetveit i Skåredalen, sjøbruksanlegget Solhålå i Vedavågen, Sjøhuset til Mikal L. Klovning på Utsira, studiemagasinet for nyere landbruksredskap på Hindervåg og gårdsbygningen Derikhuset på Salane. Småbrukstunet Veien på Nessa er under oppbygging.

Museumslaget velger museets styre som består av 7 medlemmer. Ett av medlemmene er oppnevnt av Haugesund Rederiforening. og et annet fra Haugesund kommune.

Kilde: karmsundfolkemuseum.no