Hardanger FartøyvernsenterHardanger Fartøyvernsenter - informasjon

Fylke: Hordaland
Type: Museum

Hardanger Fartøyvernsenter er en stiftelse som utfører tjenester innen fartøyvern, nybygging og restaurering av klinkbygde småbåter. Senteret har også skipssmed og reipslagerer i arbeid. Bedriften har lærlingplasser innen båtbyggeri og reipslageri. Som del av sin museumsvirksomhet seiler SJ Mathilde museumstokt og leirskole.

Senteret ble etablert i 1984, og ligger i Norheimsund i Kvam kommune i Hordaland. Det er ett av tre nasjonale fartøyvernsenter utpekt av Riksantikvaren, og er godkjent av staten som offentlig barnevernsinstitusjon. Stiftelsen eier og driver hardangerjakta «Mathilde», motoryachten «Faun», kutteren «Vikingen» og motorferja «Folgefonn».

Hardanger Fartøyvernsenter sysselsetter 35 personer. I 2006 hadde stiftelsen 14 000 besøkende og en omsetning på rundt 27 millioner kroner. Fra 2007 er Hardanger Fartøyvernsenter en del av Hardanger og Voss museum.

Wikipedia

 

Adresse: 5600 Norheimsund
Telefon474 79 839

Åpningstider:

fredag 10–17
lørdag 10–17
søndag 10–17
mandag 10–17
tirsdag 10–17
onsdag 10–17
torsdag 10–17

Mer info: fartoyvern.no

Hardanger fartøyvernsenter er eit maritimt museum der gjestar skal få sjå handverkarane i arbeid. Alle verkstadane (smie, reiparbane, båtbyggjarverkstaden og retaureringsverft) er ope for besøkande. Som gjest kan du prøva dine eigne ferdigheiter i små verkstader.

OPNINGSTIDER OG OMVISINGAR
Hardanger fartøyvernsenter har ope for grupper heile året. For individuelle besøkande har vi ope kl. 10 - 17 kvar dag frå 2. mai til 31. august. Vi vektlegg aktivitetar og aktivitørane våre hjelper deg i dei forskjellige verkstadane med å lage tau, ein leikebåt eller lære dei viktigaste knopane.   Omvising/aktivitetar utanom sesongen må avtalast på førehand, tlf. 47 47 98 45 eller 47 47 98 39. Du kan gå på eigen hand med skriftlege vegvisarar på norsk, engelsk, tysk eller fransk. 

I kafeen finn du smårettar og heimelaga kaker.

OPNE VERKSTADAR
Handverkarane er i arbeid i verkstadane (reiparbane, båtbygging, restaurering og smie), måndag - fredag til kl 15.00. Her kan du nyte å sjå handverkarar utføre krevande restaureringsarbeid.