Egersund Fayancemuseum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Sist oppdatert

Egersund Fayancemuseum - informasjon

Fylke: Rogaland
Type: Museum

 

Egersund Fayancemuseum er en del av Dalane folkemuseum. Museet innehar gjenstander produsert av A/S Egersunds Fayancefabriks c/o/Egersunds Potteri i perioden fra 1847 til 1979. Grunnlegger av fajansefabrikken var Johan Feyer. Museet har tilhold i de gamle fabrikklokalene i Egersund sentrum, som idag også er et kjøpesenter.

Om Egersund Fayancemuseum
Egersund Fayancemuseum er en avdeling av Dalane folkemuseum. Det er Norges første og eneste fajansemuseum, og ble åpnet i 1986 på Eie i Egersund. Steintøyindustrien, som gjennom 132 år ga levebrød til distriktet, er i dag en stor kulturattraksjon. Museet markerte 150 årsjubileet for etableringen av fayancefabrikken med ny utstilling i 1997. Her kan spesielt nevnes koppeutstillingen som viser et utvalg av fabrikkens mangfoldige koppeproduksjon gjennom tidene – både hverdagskopper og «bestekopper». Også fabrikkens siste designer Kaare Block Johansen som arbeidet fra slutten av 1950 tallet er gitt en vesentlig plass.

Feyer startet eventyret med et potteri
Fabrikken ble stiftet i 1847 under navnet Egersunds Potteri. Grunnleggeren Johan Feyer hadde selv lært pottemakeri gjennom studier i Newcastle upon Tyne. Feyer tok med seg engelske keramikere til Egersund for at disse skulle lære opp lokale arbeidere.

De første 20 årene produserte fabrikken brunt steintøy delvis basert på lokal blåleire. I 1851 utgjorde arbeidsstokken foruten Feyer i alt 26 faste arbeidere. Potteriet var blitt byens største arbeidsplass. Men alt i 1850 årene ble det importert engelsk leire til produksjon av gult steintøy.

Potteriet blir fajansefabrikk
I 1863 startet Feyer arbeidet med å omdanne Potteriet til et anlegg som skulle produsere hvitt steintøy. Feyer kalte sin fabrikk «Egersunds Fayancefabrik». Det ble ansatt svenske arbeidere fra Rørstrand fabrikkene som læremestere. I tillegg ble det også tatt inn engelske arbeidsfolk. I begynnelsen hentet fabrikken over ferdig flintmasse fra England. Dette varte bare en kort tid. Fabrikken gikk så over til å produsere blandingen i Egersund basert på engelsk blåleire og kaolin, dansk flint og norsk kvarts.

Fabrikken vokste raskt. I 1866 arbeidet 70 personer. Fra 1867 var overgangen til hvitt steintøy et faktum.