Arkeologisk museum i Stavanger


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Breheimsenteret - (Museum) - informasjon

Fylke:

By: Stavanger
Type: Museum
Kategori: Arkeologi

Kultur og natur i 15000 år. ‘Museotek’ med en integrert samling av oldsaker, dokumenter, litteratur og modeller. Aktivitetsenter med videofilmer, dataspill m.m. Skiftende temautstillinger. Forskningsbibliotek. Museumsbutikk. Lunsjkafé.

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger (AM eller AmS) er en del av Universitetet i Stavanger og arbeider med historien til Rogaland fra de første menneskene kom hit og frem til slutten av middelalderen. Museet holder til i Peder Klows gate 30 a på Våland. Jernaldergården på Ullandhaug, like ved Universitetet i Stavanger, er også en del av museet.

 
Utstillingsdokker utkledt som vikingkrigere i Arkeologisk museum i StavangerFoto: 2015
Museets samlinger inneholder over 12 000 funn fra Rogaland, i tillegg til et naturvitenskapelig magasin. Hver vår og sommer arrangerer muséet arkeologiske undersøkelser i Rogaland. Den faste utstillingen, kalt Museoteket, gir en introduksjon til Rogalands forhistorie gjennom en tematisk presentasjon av oldsaker og andre funn. Museoteket har et arkiv åpent for publikum, med informasjon ordnet etter funnsted.

Besøkstallet økte med 12,5 prosent i 2007, det steg fra 37 589 besøkende i 2006 til 44 538 i 2007.

Arkeologisk museum i Stavanger ble en del av Universitetet i Stavanger fra 1. januar 2009.[1]

Museet har driver en omfattende publiseringsvirksomhet og har et eget forlag, AM forlag. Forlaget gir blant annet ut tidsskriftet Frá haug ok heiðni, som kommer med fire nummer i året og distribueres til alle medlemmene i Rogaland arkeologiske forening.

 

ARKEOLOGISK MUSEUM I STAVANGER brevhus, under Stavanger postkontor, var i virksomhet i Stavanger fra 15.6.1991. Sirk 13, 16.4.1991.