Arendals Museum


Obs! Denne oppføringen er utdatert og informasjon kan være feil, se aktuell hjemmeside.

Arendals Museum ble etablert i 1832 med «Arendal Skoles offentlige Bibliotech og Musæum» som sitt fulle navn.

Bak etableringen sto Alexander Christian Møller, Morten Smith Dedekam, Jacob Thue, Andreas Faye og Otto Vincent Lange. Dedekam ble museets første konservator. Museet var det tredje offentlige museum i en by i Norge. Fra før hadde kunBergen og Trondheim fått museum.

Fra grunnleggelsen var dette en ABM-institusjon, den hadde spiren i seg til byens museum, arkiv og bibliotek. I 1907 ble Arendal bibliotek skilt ut som en egen institusjon etter krav fra Kirkedepartementet. I 1951 skiftet institusjonen navn til Aust-Agder-Museet og i 1958 ble Aust-Agder-Arkivet en egen institusjon. Museet og arkivet er fra 2003 igjen samlet under navnet Aust-Agder kulturhistoriske senter, som i 2015 endret navn til KUBEN, og ble en del av den konsoliderte enheten Aust-Agder museum og arkiv.

I 1840 flyttet Arendals Museum inn i eget hus bygd til å romme samlingene. I 1881 flyttet museet over i den nye skolebygningen, der utstillingene var i over 50 år. I 1939 ble det vedtatt å flytte museet til Langsæ gård i utkanten av Arendal sentrum. Aust-Agder fylke forpliktet seg til å støtte museumsarbeidet, og planer ble lagt for et stort friluftsmuseum, et fylkesmuseum.