Museumsnett - Oversikt over museer, kultur og stiftelser

Skatterett og arv

25. oktober 2017

 

Erlend Follegg er utdannet jurist fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (1998) hvor Erlend også arbeidet som vitenskapelig assistent og publiserte særavhandlingen «hestehold – hobby eller næring?» i 1998.Temaet for denne var grensen mellom hobby og virksomhet i skatterettslig forstand.

erlend_follegg

Mest besøkte