Norges Birøkterlags MuseumNorges Birøkterlags Museum - informasjon

Fylke: Akershus
Type: Museum

Norges Birøkterlag er en norsk faglig organisasjon for birøktere, med lokallag i alle fylker i Norge. Organisasjonen har hovedkontor på Kløfta, hvor de er samlokalisert med Honningcentralen AL. Norges Birøkterlag ble stiftet i 1884 og Continue reading

OkkupasjonsmuseetOkkupasjonsmuseet - informasjon

Fylke: Akershus
Type: Museum

 

Eidsvoll okkupasjonsmuseum ligger på området til Eidsvoll bygdetun på Hammerstad i Eidsvoll kommune, men er en egen avdeling. Museet er etablert på dugnad av medlemmene i Eidsvoll Forsvarsforening, og mange av dem hadde vært Continue reading